O nás
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
  • spracovanie štúdií, analýz a metodík obranných a bezpečnostných systémov v rozsahu voľnej živnosti
  • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • automatizované spracovanie údajov poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied
  • činnosť technických poradcov v oblasti strojárenstva a hútníctva
  • výskum, analýza , meranie fyzikálnych veličín v rozsahu voľnej živnosti
  • konštruktérska činnosť v strojárenstve
  • marketingová činnosť a vyhotovenie marketingových štúdií v rozsahu voľnej živnosti