Partneri a klienti
 • Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Alcatel Slovakia, a.s.
 • Magic Trading Corporation, a.s.
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Pramacom – HT, s.r.o.
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská technická univerzita
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
 • Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • VOP Trenčín, a.s.
 • VTSÚ Záhorie