Training Team

DSSI, a.s. má od roku 2013 výcvikový tím, ktorý ponúka systém výcvikových programov, streleckých a taktických kurzov a seminárov.

Kurzy:

  • Strelecké
  • Taktické
  • Kurzy sebaobrany
  • Kurzy ochrany dôležitých osôb
  • Kurzy prác vo výškach a zlaňovania
  • Kombinované kurzy
Všetky programy a kurzy sú tvorené, pripravované a vedené kvalitným a vyváženým výcvikovým tímom, ktorý sa skladá z vysoko pripravených a dobre vycvičených lektorov a inštruktorov so skúsenosťami z armády a elitných policajných jednotiek, vrátane skúseností z nasadenia v zahraničných misiách.

Bližšie informácie o kurzoch iba na vyžiadanie.