Aplikácia analytických nástrojov na optimalizáciu nákladov na používanie, podporu a vyraďovanie systému výzbroje v ozbrojených silách
Prvá časť vedeckej štúdie „Aplikácia analytických nástrojov na optimalizáciu nákladov na používanie, podporu a vyraďovanie systémov výzbroje v ozbrojených silách“ sa zaoberá hlavne popisom teoretických základov pre integrovanú ligistickú podporu a analýzu ligistickej podpory. Tieto dve disciplíny sú zamerané na znižovanie nákladov na prevádzku systémov, racionalizáciu ich údržby a opráv. Obe oblasti sú veľmi náročné na dáta a preto úloha výpočtovej techniky v ich prevádzkovaní je veľká.

Jedným zo softvérových produktov, ktoré zabezpečujú správu a analýzu dát pre integrovanú logistickú podporu počas celej životnosti systému je kanadský SW OMEGA PS, ktorý zabezpečilo ministerstvo obrany na potreby štúdia a návrhu použitia.

Súčasťou štúdie je:

  • spracovanie analýzy špecializovaného SW OMEGAPS, ktorý je určený pre integrovanú logistickú podporu, na optimalizáciu nákladov na používanie podporu a vyraďovanie systémov výzbroje,
  • vytvorenie modelového štatistického súboru dát s využitím produktov, ktorých výrobcom je VTÚ a.s. a sú zavedené v OS SR, prioritne diaľkový detektor DD CWA, resp. iný ekvivalentný produkt z hľadiska zložitosti a dostupnosti relevantných údajov,
  • overenie SW OMEGA PS s využitím modelového štatistického súboru dát na optimalizáciu logistickej podpory počas prevádzky zavedenej techniky,
  • informačný prehľad o význame a výsledkoch využívania analytických nástrojov v armádach NATO a EÚ s využitím skúseností a poznatkov zo spolupráce so skupinou AC/327 SG/B WG/3.

Hlavným zameraním štúdie je definovanie súboru dát, ktorý je potrebný na vypracovanie analýz nákladov systému počas jeho životnosti ako aj určenie ich zdrojov. Jedným z výstupov štúdie je odprúčanie pre proces je zberu dát o nákladoch na životný cyklus systémov, tak aby tieto dáta boli vhodné pre použitie vrámci rozhodovacieho procesu o nákupoch novej techniky a to hlavne s ohľadom na riadenie ďalších priamych a nepriamych nákladov, ktoré vznikajú počas prevádzky a údržby systémov.