Bezosádkové, ľahké bojové vozidlo ULFV (unmanned light fighting vehicle) pre ozbrojené sily

Táto štúdia svojim obsahom a zameraním rieši problematiku ľahkých bezposádkových bojových vozidiel na kolesových a pásových podvozkoch pre riešenie ozbrojených konfliktov budúcnosti. Prezentuje zosumarizované informácie a poznatky, ktoré sú v textovej časti rozpracované zhrnuté v čiastkových záveroch a celkovom závere. V rámci rozborov spracovaných v štúdii je možné konštatovať, že predmetná štúdia je prínosom v oblastiach možného celkového usporiadania bezosádkového vozidla na kolesovom podvozku s možnosťou využitia moderného klasického pohonu ale aj hybridného pohonu. Štúdia  rieši aj možnosť využitia vozidiel BVP k možnej prestavbe na bezosádkové pásové vozidlo. Uvažuje v prístupe použitia rôznych modifikácii na kolesovom alebo pásovom podvozku. V štúdii sú analyzované možnosti slovenského priemyslu pri zabezpečení požiadaviek na bezosádkové vozidlá.