Integrovaný bojový systém

Štúdia poskytuje ucelený súbor informácií o aktuálnom stave vývoja rôznych modelov „bojovníka 21. storočia “ v zahraničí a súčasne navrhuje spôsob ako riešiť program „pokročilého individuálneho bojového systému (PIBS)“ pre potreby OS SR.

Z predloženej štúdie vyplývajú nasledujúce závery:

  • súčasná výzbroj, výstroj a individuálna výbava vojaka OS SR je zastaraná a nevytvára podmienky na úspešné plnenie bojových úloh pri eliminácii súčasných a budúcich ohrození najmä v kooperácii s vyspelými armádami a v rôznych klimatických a iných podmienkach. Túto skutočnosť potvrdzujú skúsenosti našich vojakov zo zahraničných misií najmä z misie Iracká sloboda.
  • Ozbrojené sily Slovenskej republiky ako nového člena NATO, potrebujú vyvinúť a zaradiť do výzbroje a výbavy vojsk nový, moderný, individuálny bojový systém, ktorý bude kompatibilný so systémami zavádzanými do armád členských štátov Aliancie a bude spĺňať cieľ (force goal) popísaný v kapitole 2 a parametre definované v kapitole 3 štúdie.

Vzhľadom k výsledkom porovnávania existujúcich zahraničných systémov bude užitočné vykonávať testovanie základnej verzie navrhnutého systému tak, aby niektoré konkurenčné komponenty (zbrane, pozorovacie a zameriavacie prístroje, odev, obuv a ďalšie doplnky) boli skúšané súbežne a podľa výsledkov sa rozhodlo o použití toho, ktorého výrobku pri vyhotovení verzie 0.2.