Ľahké obrnené vozidlo pozemného rádiolokačného a optoelektronického prieskumu RADOPTOS

Štúdia realizovateľnosti je vstupným úvodným dokumentom pre realizáciu prieskumného kompletu na kolesovom obrnenom transportéri. Je analytickým dokumentom pre riadiace stupne Ministerstva obrany SR  a poskytuje informácie pre rozhodovací a plánovací proces vyzbrojovania a zabezpečenia novej techniky. V úvodnej časti štúdia hodnotí rizika ohrozenia, význam, vážnosť a charakter vedenia prieskumnej činnosti v podmienkach ozbrojeného konfliktu ale aj pri nevojenských hrozbách. Vo vojensko-technickej časti je podaná analýza operačnej potreby, zhodnotenie súčasného stavu techniky a návrh takticko-technických požiadaviek. V ekonomickej časti sú uvedené variantne návrhy na zabezpečenie techniky so záverom na realizáciu vývojových prác. Návrh technického riešenia prieskumného kompletu je doplnený hmotnostnou analýzou, nákladmi na životný cyklus a finančným rozborom pre vývojové práce a predpokladanou cenou novej techniky. Štúdia uvádza aj predpokladaný harmonogram na obstaranie.