Ľahké obrnené vozidlo prieskumu a palebnej potreby PALPADOS

Štúdia realizovateľnosti je vstupným úvodným dokumentom pre realizáciu prieskumného kompletu na kolesovom obrnenom transportéri. Je analytickým dokumentom pre riadiace stupne Ministerstva obrany SR  a poskytuje informácie pre rozhodovací a plánovací proces vyzbrojovania a zabezpečenia novej techniky.

V úvodnej časti štúdia hodnotí rizika ohrozenia, význam, vážnosť a charakter vedenia prieskumnej činnosti v podmienkach ozbrojeného konfliktu ale aj pri nevojenských hrozbách.

Vo vojensko-technickej časti je podaná analýza operačnej potreby, zhodnotenie súčasného stavu techniky a návrh takticko-technických požiadaviek.

V ekonomickej časti sú uvedené variantne návrhy na zabezpečenie techniky so záverom na realizáciu vývojových prác. Návrh technického riešenia prieskumného kompletu je doplnený hmotnostnou analýzou, nákladmi na životný cyklus a finančným rozborom pre vývojové práce a predpokladanou cenou novej techniky. Štúdia uvádza aj predpokladaný harmonogram na obstaranie novej techniky.