Laserová strelnica

Spracovaná štúdia k „Projektu Laserovej strelnice“ ma ukázať na možnosť využitia súčasných simulačných technológií na simulovanú „streľbu“ z ručných zbraní.

Obsah štúdie rešpektuje dosiahnuté výsledky technologického rozvoja a možnosti simulačných a výcvikových technológií z hľadiska ich kompatibility s existujúcimi prostriedkami v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a v ozbrojených silách členských krajín NATO.

V štúdii sú spracované základne kritéria taktického využitia laserovej strelnice všeobecne a nároky na postupnosť taktického výcviku a zvlášť na tento typ laserovej strelnice.

Štúdia rešpektuje základnú požiadavku, ktorou je otázka kritéria jej miesta v globálnom simulačnom a výcvikovom systéme Ozbrojených síl Slovenskej republiky a splnenie podmienok jej praktického využitia vo výcviku simulovanej „streľby“ z ručných zbraní a to pokiaľ ide o dislokáciu strelnice, typ strelnice (vrátane miesta Streleckého učebného komplexu), typy cieľov a autonómnosť ich nosičov a mobilitu strelnice.

V štúdii je daný priestor pre aplikačnú stránku využitia laserovej strelnice z hľadiska technických kritérií pre činnosť laserovej strelnice a to najmä, ak ide o ovládania terčového manévru a kritérií určených Osnovami strelieb z ručných zbraní a zbrani bojových vozidiel.

Veľký priestor v štúdii je venovaný spôsobu laserovej simulácie „streľby“ a vyhodnoteniu zásahov, procesu fungovania individuálnej súpravy laserovej simulácie a využitiu systému SIMLAS. A to nielen na laserovej strelnici pre simuláciu „streľby“ z ručných zbraní, ale i možností využitia Systému SIMLAS pre simulovanú „streľbu“ zo zbraní bojových vozidiel a vyššie formy simulácie – živú simuláciu (simulovaná činnosť s taktickým námetom).

Záver štúdie je venovaný spôsobu ovládania terčového manévru, prevádzke, zloženiu personálu vyhodnocovacieho centra, bezpečnosti a logistike laserovej strelnice.