Mobilné detekčné chemické laboratórium

Použitie mobilného detekčného chemického laboratória je pri riešení krízovej situácie spôsobenej napadnutím CWA alebo úmyselným či neúmyselným použitím TIC nevyhnutné. Okrem detekcie a identifikácie o akú CWA ide sa vyžaduje ešte stanoviť možné konkrétne radiačné zamorenie, ako aj na prvom stupni detekovať možné použitie BWA alebo toxínov, aby sa po včasnom varovaní mohli urobiť všetky náležité záchranné operácie až po stabilizáciu a evakuáciu zasiahnutého obyvateľstva, ako aj verifikovať dekontamináciu. Navrhované mobilné detekčné chemické laboratórium je kontajnerového ISI1Ctypu na mobilnom prostriedku Tatra 815  8 x 8 s kontajnerovýn ISO1Cprívesom logistickej podpory. Na kvalitatívne a kvantitatívne  analýzy minimálna verzia využíva prenosný GS/MS, prevozný infračervený spektrometer FT, prevozný UV-VIS spektrofotometer, prenosné zariadenie pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu, a všetky ďalšie uvedené. Najefektívnejší spôsob zabezpečenia požadovaného mobilného detekčného chemického laboratória na mobilnom prostriedku je realizácia jeho vývoja a následná výroba do konca roku 2006 silami a prostriedkami domácej vývojovej a výrobnej základne.