Mobilné detekčné rádiologické laboratórium

Štúdia Mobilné detekčné rádiologické laboratórium podáva celkový obraz o potrebe tohoto pracoviska v rámci ASR i IZS SR, súčasnom stave podobných zariadení vo svete, o dostupnom prístrojovom a materiálovom vybavení navrhovaného systému v troch cenových variantoch, Materiál pojednáva o transportnom vozidle a navrhuje riešiť logistickú podporu.

Celková cena minimalistického riešenia sa udáva aj prepravným vybavením na 27 miliónov Sk s DPH v cenách k roku 2005. Detailne sa uvádza potrebné dostatočné vybavenie laboratória, umiesteného v aeromobilnom kontajneri s  rozkresleným návrhom optimalizovaného rozvodu elektriny, vody a plynov.

Navrhuje sa kvalifikácia a uvádza sa priebežné vzdelávanie obsluhy. Počíta sa so sledovaním jej zamorenia a osobnou dekontamináciou.