Modelovanie efektívnosti vojenských technických systémov v rámci ich životného cyklu

Cieľom analytickej študie bolo vvypracovať vyskumnu študiu, ktora analyzuje problematiku ceny životneho cyklu vojenskych systemov v nasledujucich oblastiach:

  • zhodnotenie dostupnych ” Life Cycle Cost Breakdown Structure (LCCBS” vojenskych systemov NATO,
  • návrh generickej LCCBS vojenskych systemov, analyzovať LCCBS vojenskych systemov,
  • preskumať koncepciu ”ekonomickej ceny” vojenskych systemov z hľadiska zakladnych pristupov:
    1. pevnej stanovenej efektivnosti (minimalizacia ceny ),
    2. pevne stanovenych nakladov (maximalizacie efektivnosti), preskumať možne cenove modely,
  • analyzovať využiteľnosť SWOT analyzy a metody čistej sučasnej hodnoty u organizacie netrhoveho charakteru ako je ministerstvo obrany, zvlašť vyjadrenia zisku ako trhovej charakteristiky inymi charakteristikami ktore možu byť hodnotovo vyjadrene ako ”zisk” netržnej organizacie,
  • navrhnuť sposoby prepočtu efektivnosti investicie do vojenskych systemov.