Modernizácia mechanizmov a komponentov taktickej mobility BVP-2

Cieľom spracovania predmetnej analytickej študie je zhodnotiť vojensko – technicke aspekty možnosti využitia bojovej obrnenej techniky na pasovom, alebo kolesovom podvozku pre potreby ozbrojenych sil Slovenskej republiky.

Analýza možností modernizácie a inovácie pohonnej jednotky, pohybového mechanizmu a ochrany vozidla BVP-2 podľa požiadaviek štandardov NATO pre potreby Ozbrojených síl SR do r. 2020.  Rozbor súčasného stavu riešenej problematiky s dôrazom na takticko-technické požiadavky na bojové vozidlá pechoty podľa štandardov NATO. Na základe výsledkov spracovaného rozboru sú stanovené hlavné požiadavky na modernizáciu a inováciu vozidla BVP-2 pre potreby Ozbrojených síl SR na riešenie vojenských a nevojenských konfliktov v budúcnosti.

Štúdia obsahuje objektívnu analýzu požiadaviek štandardov NATO bojovým vozidlom BVP-2 v oblasti taktickej mobility a ochrany. Sú stanovené hlavné požiadavky na komplexnú modernizáciu pohonnej jednotky , pohybového mechanizmu  a ochrany vozidla tak, aby spĺňalo požiadavky štandardov  NATO. V štúdii sú analyzované možnosti vývoja a výroby modernizovaného produktu s dôrazom na : efektívnu použiteľnosť techniky, balistickú ochranu podľa STANAG 4569 – úroveň 3, zvýšenie taktickej mobility a priechodivosti, komplexnú diagnostiku a ergonómie prac. prostredia osádky.

Modernizáciou agregátov poháňacej sústavy a systémov podvozkovej časti pri zachovaní ťahových a dynamických vlastností, pri zníženej hodnote hluku a vibrácií bude vyvinuté generačne nové vozidlo.

Je potrebné realizovať komplexnú modernizáciu, ktorá musí byť zameraná:

  • zlepšenie ťahových a dynamických vlastností vozidla,
  • zlepšenie komfortu posádky – parametrov plavnosti jazdy vozidla,
  • zníženie hladiny hluku a vibrácií,
  • zlepšenie manévrovateľnosti i v ťažkých terénnych podmienkach,
  • zvýšenie balistickej odolnosti a ochrany vozidla.

Modernizácia vozidla BVP-2 musí v maximálnej miere eliminovať nedostatky súčasného vozidla pri zachovaní jeho predností. Cieľom je zlepšiť hlavné parametre vozidla, čím by bolo vozidlo po úspešných skúškach porovnateľné vo svojej kategórii s vozidlami od renomovaných svetových výrobcov.