Modernizácia systému ochrany bojového vozidla pechoty BVP-2

V úvodnej časti štúdia rozoberá potreby mobility bojových vozidiel pre riešenie vojenských a nevojenských konfliktov. Podrobne a objektívne je analyzovaná súčasná pohonná  sústava a pásový pohybový mechanizmus bojového vozidla pechoty BVP-2. Je spracovaný rozbor riešených otázok u súčasných bojových vozidiel v zahraničí. Sú určené kritériá pre modernizáciu pohonnej sústavy a pásového pohybového mechanizmu vozidla BVP-2. Možnosti modernizácie sú doplnené návrhmi na kamuflážnu ochranu vozidla a aplikácie gumokovových blokov na koľajové pásy vozidla. Je vykonaný rozbor dopadu zvýšenia hmotnosti na dynamiku jazdy. Je analyzovaný pomer hmotnosť-objem-merný výkon pohonnej sústavy vozidla.