Možnosti modernizácie bojových pásových vozidiel typu bojového vozidla pechoty (BVP)

Analýza možných modernizačných riešení bojového pásového vozidla BVP 2 je len čiastkovým spracovaním problematiky celkovej inovácie tohto typu bojových vozidiel. V súčasnosti je v prevádzke nová generácia  ľahkých bojových pásových vozidiel, napr. vozidlo BVP 3, ktoré je vyvinuté na rovnako úspešnej  konštrukčnej báze ako  vozidlá BVP 1 a BVP 2. Vzhľadom ku skutočnosti, že vozidlo BVP 2 má všestranný potenciál na modernizácie jeho systémov a uzlov je potrebné tento potenciál využiť a inovovať vozidlo podľa požiadaviek súčasnosti a blízkej budúcnosti.

V štúdii nie je podrobnejšie riešená problematika ochrany vozidla, ktorá by mala byť riešená až po úspešnej realizácii modernizácie zbraňových systémov vozidla a jeho pohonnej jednotky. I pri týchto modernizačných krokoch je potrebné predpokladať inováciu ochrany vozidla ako záverečnú etapu celkovej modernizácie vozidla.

Na predkladanú štúdiu budú nadväzovať modernizačné projekty, ktorých úvodnou časťou budú analytické štúdie odborných technických otázok a na ich základe budú vypracované technické projekty pre uskutočnenie modernizácií.