Možnosti zlepšenia plávateľnosti vozidla ALIGÁTOR

Teoretická štúdia sa venuje brzdovému systému vozidla Aligátor. Pre potreby jeho modernizácie sú v práci uvedené podklady, z ktorých sa bude vychádzať v ďalších etapách prác na projekte.

Z hľadiska konštrukcie brzdového systému a účinku brzdovej sústavy je potrebné zabezpečiť požiadavky, ktoré sú kladené legislatívou. Touto problematikou sa venuje kapitola 2, kde sú uvedené časti predpisu EHK 13, ktoré sa venujú brzdám a brzdovému účinku pre vozidlo danej kategórie.

Na základe týchto požiadaviek sa v kapitole 3 skúmajú brzdné vlastnosti vozidla v rôznych režimoch prevádzkového a núdzového brzdenia pri rôznych zaťaženiach samotného vozidla ako aj vozidla s prívesom.

Najvážnejšiu rekonštrukciu si vyžaduje brzdová sústava z hľadiska nutnosti zabudovania protiblokovacieho systému. Z toho dôvodu popisuje kapitola 4 možnosti a vlastnosti týchto systémov ako aj vlastnosti vozidla vybaveného systémom ABS.

Použitie nevyhnutného elektronického protiblokovacieho systému umožňuje v spolupráci s ďalšími systémami zabezpečiť aj zlepšenia ďalších jazdných vlastností vozidla. V ďalšej časti sú preto popísané tie systémy, ktoré môžu pre dané vozidlo priniesť zvýšenie jeho úžitkovej hodnoty. Sú to hlavne systémy elektronického rozdelenia brzdných síl, protipreklzové systémy, systémy elektronických diferenciálov, systémy zabezpečenia stability jazdy.

V záverečnej časti sú uvedené doporučenia pre oblasti, v ktorých by mala pokračovať práca pri konkrétnom konštrukčnom riešení modernizácie brzdovej sústavy.