Ochrana pozemných vozidiel proti IED

V predkladanej úvodnej vedeckej štúdii s názvom „Ochrana pozemných vozidiel proti IED“ sú podrobne rozpracované riešiteľské aktivity jednotlivých subkontraktorov za SR v projekte. Tieto sú spracované v súlade so zámermi EDA v rámci  plánovaných pracovných  balíkov (WP).

Hlavným cieľom projektu pripravovaného projektu EDA je vývoj efektívnej ochrany pozemných bojových vozidiel proti úderom IED založeným na tlakovej vlne, fragmentoch a  prípadnom  tepelnom žiarení s predpokladanými bočnými smermi útokov.

V tomto zmysle  hlavným cieľom úvodnej vedeckej štúdie „Ochrana pozemných vozidiel proti IED“ je analýza obsahu jednotlivých pracovných balíkov v interakcii s analýzou riešiteľských úloh jednotlivými subjektmi a zosúladenie cieľov a zámerov riešenia s hlavným cieľom medzinárodného projektu EDA.

K čiastkovým cieľom úvodnej vedeckej štúdie patria:

  • Objektívna identifikácia IED, charakteristiky účinkov.
  • Definovanie kritérií poškodení bojovej techniky.
  • Analýza testovacích metód a vytvorenie testovacích procedúr.
  • Analýza matematických metód pre modelovanie javov pri použití IED.
  • Numerické simulovanie javov pri použití IED a ich účinkov.
  • Analýza interakcie medzi použitým IED a referenčným vozidlom.
  • Rozbor materiálových a technologických aspektov vývoja ochrany.
  • Možnosti výroby a obstarania konečných riešení ochrany.
  • Možnosti realizácie demonštračných testov.
  • Integrácia čiastkových výsledkov do záverečnej správy.