Perspektívy rozvoja fixnej komunikačnej siete pre ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky

Cieľom tejto práce je vypracovanie strategickej štúdie ďalšieho rozvoja fixnej komunikačnej siete pre ústredné orgány štátnej správy SR, možností nasadenia moderných technológií a služieb s prihliadnutím na optimalizáciu investičných a prevádzkových prostriedkov. V súčasnosti sa prehodnocujú a menia koncepcie budovania verejných komunikačných sietí a je preto nutné, aby vývoj neverejných (rezortných) sietí sledoval tieto tendencie.