Porovnanie takticko-technických vlastností kolesových a pásových bojových vozidiel pre riešenie konfliktov v budúcnosti

V prvej časti štúdie je vypracovaná analýza možných vojenských a nevojenských konfliktov v budúcnosti, ktorá je podkladom pre určenie typológie operácií. Sú analyzované operačné potreby pre riešenie konfliktov v budúcnosti s ohľadom na zabezpečenie mobility bojových vozidiel. Je spracovaný objektívny rozbor potrebných vlastností bojových vozidiel pre zabezpečenie atribútov  ako sú operačná mobilnosť, taktická mobilnosť, manévrovateľnosť, priechodnosť v teréne, zraniteľnosť, modulárnosť konštrukcie a ekonomičnosť prevádzky pri nasadení. Sú vyhodnotené prednosti a nedostatky bojových vozidiel na kolesovom a pásovom podvozku.

Je spracovaný podrobný rozbor faktorov a kritérií pre matematické spracovanie mobility bojových vozidiel s určením pre rozhodovacie procesy o nasadení bojových vozidiel na kolesovom alebo pásovom podvozku.