Prenosné zariadenie na analýzu chemických a biologických bojových látok

Koncepcia riešenia Prenosného zariadenia na analýzu chemických a biologických bojových látok vychádza z požiadavky užívateľa prednostne využiť najmodernejšie prostriedky detekcie, identifikácie a analýzy s možnosťou vyhodnocovania v reálnom čase. Predpokladá zabezpečenie dostatočnej ochrany skupiny odberu vzoriek, zabezpečenia nutného servisu a prevádzkyschopnosť prístrojového vybavenia v predpokladaných priestoroch použitia. Súčasťou riešenia úlohy je zabezpečenie okolia pred možnou kontamináciou pri preprave vzoriek. Užívateľ požaduje modernú techniku, ktorá predstavuje súčasnú vysokú technologickú špičku.

Prenosné zariadenie pre analýzu chemických a biologických bojových látok bude plniť požiadavky OS SR prípadne civilného sektora na rýchlu a včasnú prvotnú detekciu NBC ohrozenia.