Rekonštrukcia pásového podvozku BVP 1 na kolesový podvozok
Predmetná vedecká štúdia sa zaoberá možnosťou rekonštrukcie pásového podvozku BVP na kolesový. Táto potreba vyplynula z nadbytku vozidiel OT-90, ktoré vychádzajú z vozidla BVP-1. Má ukázať možnosti využitia komponentov a opodstatnenosť inovácie. Predkladaná štúdia rieši otázky možnej prestavby vozidla BVP, OT – 90 z pásového podvozku na kolesový a s touto prestavbou spojené rekonštrukcie vnútorného priestoru korby vozidla. Sem patria predovšetkým koncepčné návrhy riešení podvozku vozidla a hnacej sústavy vozidla. Rekonštrukcia podvozku obsahuje analýza možného riešenia zavesenia kolies, druh a uchytenie mechanizmu riadenia smeru vozidla, druh a uchytenie komponentov mechanizmu pruženia vozidla, druh a umiestnenie komponentov mechanizmu brzdenia vozidla KOT 8×8 (6×6). Rekonštrukcia hnacej sústavy obsahuje návrh druhu a umiestnenia motora s prevodovkou a prídavnou prevodovkou, prenos krútiaceho momentu z korby vozidla do rozvodoviek náprav a redukcie prenášaného  momentu v kolesách vozidla KOT 8×8, (6×6).