Taktický simulačný výcvikový systém pre výcvik bojvej činnosti v meste – SIMCITY

Spracovaná štúdia Taktický simulačný výcvikový systém pre výcvik bojovej činnosti v meste SIM CITY ma ukázať na možnosť využitia súčasných simulačných technológií na výcvik malých jednotiek pozemných síl (jednotlivec, družstvo, bojová skupina, čata, rota) vo vedení bojovej činnosti v zastavanom prostredí v „simulovanom meste“, s konkrétnym taktickým námetom.

Obsah štúdie rešpektuje dosiahnuté výsledky technologického rozvoja a možnosti simulačných a výcvikových technológií z hľadiska ich kompatibility s existujúcimi prostriedkami v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a v ozbrojených silách členských krajín NATO.

Štúdia rešpektuje základnú požiadavku, ktorou je otázka kritéria miesta systému v globálnom simulačnom a výcvikovom systéme Ozbrojených síl Slovenskej republiky a splnenie podmienok jeho praktického využitia vo výcviku jednotlivcov a malých jednotiek (družstvo, čata, rota s výhľadom prápor podľa stupňa vybudovaností) pozemných síl s využitím dostupných architektúr simulačnej technológie pre výcvik a vedenie bojovej činnosti v meste a to pokiaľ ide o dislokáciu, typ, charakter vybudovania a mobility.

V štúdii je daný aj priestor pre aplikačnú stránku využitia laserovej strelnice z hľadiska technických kritérií pre činnosť laserovej strelnice a to najmä, ak ide o ovládania terčového manévru a kritérií určených Osnovami strelieb z ručných zbraní a zbrani bojových vozidiel  Vševojsk -4-2/s, ktorej mobilitu je možné využiť pri výcviku v Stredisku kondičného výcviku.