Vetronický systém bojového vozidla pre NEC

Predložená vedecká štúdia predstavuje druhý návrh koncepcie pre modernizáciu bojového vozidla pechoty BVP-2. Hlavným cieľom štúdie je návrh metodológie, noriem a postupov vývoja mechatronických, informačných, komunikačných a riadiacich systémov pre komplexné vetronické systémy a ich implementácie pre BVP-2. Je pokračovaním vedeckej štúdie z roku 2007 Modernizácia … a jej rožšírením predovšetkým o aplikáciu európských noriem a platforiem pre vývoj vetronických systémov a návrh postupov pre ich aplikáciu na BVP2.

Štúdia vzniká v čase, keď sa celosvetovo konštatuje, že zvýšenie bojaschopnosti vojenských systémov pomocou moderných komunikačných a informačných technológií je jednou z nevyhnutných činností na zefektívnenie činnosti armády v najbližších rokoch tak v rámci SR ako aj v rámci Európy a NATO.