Vetronický systém BVP-2

Predložená vedecká štúdia predstavuje prvý návrh koncepcie modernizácie bojového vozidla pechoty BVP-2 ako integrovaného vetronického systému. Riešenie štúdie bolo realizované v priebehu mesiacov marec – november 2007 s hlavným cieľom posúdiť možnosti inovácie BVP-2 v súlade s novými trendmi v mechanických, elektronických, informačných a komunikačných systémoch a podobnými modernými bojovými vozidlami vo svete. Obsah štúdie je rozdelený na nasledujúce časti:

  • rozbor a analýza súčasného stavu BVP-2 z hľadiska mechanických, elektrických riadiacich,  komunikačných a bojových systémov a potrieb implementácie moderného vetronického  systému do vozidla BVP-2,
  • porovnanie súčasného stavu vybavenia vozidla BVP-2 s  modernými bojovými vozidlami  systémami konkurenčných výrobcov (PUMA, ASCOD, BRADLEY),
  • návrh inovácie mechanických a elektronických systémov vozidla BVP-2,
  • návrh architektúry vetronického systému BVP-2,
  • návrh vizualizačného systému BVP-2,
  • návrh  komunikačného a diagnostického systému BVP-2.