Využitie nanotechnológií pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Nanotechnológie sú technológie ktoré umožňujú aplikovať rôzne technické úpravy, dovoľujú skúmať, vizualizovať, realizovať, vyrábať, chrániť, manipulovať, merať na úrovni nánočastíc, ktorých rozmery sú ozaj miniatúrne, zhruba od niekoľkých nanometrov až do niekoľkých desiatok, resp. stoviek nm. Tu možno zovšeobecniť realitu: „Čím menší, tým účinnejší“ a rozmerovo 1nm = 10 -9 m. Dimenzie nanosystémov a ich zložiek sa pohybujú vo veľkosti molekuly, ktorá je veľkosti 0,1 až 100 nanometrov (nm).

Ako vyplýva zo štúdie analýz výsledkov sledovateľského výskumu nanotechnológií pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky, nadobudnuté poznatky nachádzajú obrovské, široké a praktické uplatnenie, či už v oblasti ochrany vojaka – bojovníka, ochranných odevov, ochranných pomôcok, spojenia, aplikácií stealth technológií (nepozorovateľnosť), ochrany proti ZHN, plynom, kvapalinám, chemickým a biologickým prostriedkom, vo výrobe filtrov pre rôzne účely. Zasahujú oblasť spojovacej techniky, oblasť nano a mikrosystémov, výpočtovej techniky, aplikácie stealth technológií, oblasť maskovania a kamufláží. Nachadzajú uplatnenie v letectve a aerodynamike vôbec, raketovej technike, pri výrobe zbraňových systémov a zbraní, atď..